Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106621

OBCHODNÉ MENO: EUROSFINX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45221/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový rad 195/40, Názov obce: Okoč, PSČ: 930 28 

IČO: 50 927 248

DEŇ ZÁPISU: 08.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. prenájom hnuteľných vecí

6. administratívne služby

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. vedenie účtovníctva

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. -ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. čistiace a upratovacie služby

16. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

19. prípravné práce k realizácii stavby

20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

23. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

24. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

25. textilná výroba

26. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

27. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

28. služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Attila-Adi Bulucz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový rad 195/40, Názov obce: Okoč, PSČ: 930 28 , Dátum narodenia: 05.12.1977, Deň vzniku funkcie: 28.08.2017

Meno a priezvisko: Miroslav Kromka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heďbeneéte 513, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 16.02.1977, Deň vzniku funkcie: 06.09.2023

Meno a priezvisko: Ján Šimonek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 45/15, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 31.01.1985, Deň vzniku funkcie: 06.09.2023

Meno a priezvisko: Juraj Škrabák, Bydlisko: Názov obce: Komoča 372, PSČ: 941 21 , Dátum narodenia: 25.06.1987, Deň vzniku funkcie: 06.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Attila Adi Bulucz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový rad 195/40, Názov obce: Okoč, PSČ: 930 28 , Dátum narodenia: 05.12.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miroslav Kromka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heďbeneéte 513, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 16.02.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Šimonek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 45/15, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 31.01.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Juraj Škrabák, Bydlisko: Názov obce: Komoča 372, PSČ: 941 21 , Dátum narodenia: 25.06.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Daniel Szabolcs Bulucz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový rad 195/40, Názov obce: Okoč, PSČ: 930 28 , Dátum narodenia: 07.07.2000, Deň vzniku funkcie: 06.09.2023

Meno a priezvisko: Alžbeta Kromková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heďbeneéte 513, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 03.02.1978, Deň vzniku funkcie: 06.09.2023

Meno a priezvisko: Ildikó Šimoneková Téglašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 45/15, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 16.04.1989, Deň vzniku funkcie: 06.09.2023

Meno a priezvisko: Erika Škrabáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumnie 295, Názov obce: Plavecký Mikuláš, PSČ: 906 35 , Dátum narodenia: 17.01.1965, Deň vzniku funkcie: 06.09.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.05.2017 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z FARTNEX s.r.o. na EUROSFINX s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1