Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106620

OBCHODNÉ MENO: CST Invest, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54845/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohatierská 7371/43, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 55 680 542

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

6. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

12. Finančný lízing

13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tibor Csomor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničné námestie 5612/19, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 02.06.1980, Deň vzniku funkcie: 26.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tibor Csomor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničné námestie 5863/20, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 12.05.2005

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1