Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106626

OBCHODNÉ MENO: MBL TRANS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12624/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 3, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 36 242 284

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených s pôsobnosti živnostenského zákona)

4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

5. sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

6. agentúrna činnosť

7. organizovanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí

8. organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov

9. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností

10. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť

11. vydavateľská činnosť

12. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

13. leasingová činnosť

14. faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru

15. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky

16. prieskum trhu

17. poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu

18. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti

19. upratovacie práce

20. nákladná cestná doprava

21. zasielateľstvo

22. predaj nových a ojazdených motorových vozidiel všetkých druhov

23. opravy cestných motorových vozidiel

24. prenájom motorových vozidiel

25. prenájom priemyselného tovaru

26. nákup a predaj výrobkov automobilového priemyslu vrátane náhradných súčiastok

27. požičovňa automobilov

28. zimná a letná údržba ciest

29. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

30. Vy´roba motorovy´ch vozidiel, motorov, dopravny´ch prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Benka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolecká 1242/19A, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 , Dátum narodenia: 02.01.1962, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

Meno a priezvisko: Miroslav Benka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4752/48, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 24.08.1994, Deň vzniku funkcie: 31.08.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Annamária Benková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4752/48, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 23.01.1992, Deň vzniku funkcie: 31.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z konateľov konajúcich v mene spoločnosti bude vždy Ing. Miroslav Benka tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Benka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4752/48, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 24.08.1994

Výška vkladu:  500 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  500 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Annamária Benková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4752/48, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 23.01.1992

Výška vkladu:  500 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  500 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.03.2001 podľa slovenského práva.

2. Zmluvou o predaji podniku zo dňa 07.03.2002 prešli všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) fyzickej osoby Ing. Miroslav Benka - B.O.S, Piešťany podnikajúcej na základe koncesnej listiny zo dňa 24.09.1998 č. Žo - 98/11464/003, reg. č. 2846/98 pod IČO: 33 698 589 na spoločnosť MBL Trans, s.r.o., so sídlom Kostolecká 119/19, 922 21 Moravany nad Váhom.

3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.04.2002. Zmena sídla spoločnosti z 922 21 Moravany nad Váhom, Kostolecká 119/19 na 917 01 Trnava, Spartakovská 6842/34.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1