Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106616

OBCHODNÉ MENO: AR&P Wealth Protection s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53289/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Pázmaňa 59/18, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 

IČO: 55 176 313

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

2. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Administratívne služby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Poskytovanie služieb osobného charakteru

11. Informačná činnosť

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Finančný lízing

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Aurel Roško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Pázmaňa 59/18, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 07.04.2000, Deň vzniku funkcie: 25.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Aurel Roško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Pázmaňa 59/18, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 07.04.2000

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1