Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106617

OBCHODNÉ MENO: Berry Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20708/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okočská 74, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 

IČO: 36 690 929

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez posyktovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. výroba plastových obalov vrátane povrchovej úpravy,

3. grafické práce na počítači,

4. balenie tovaru,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ulrich Heinrich Deters, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strothmannsweg 18, Názov obce: Lohne, PSČ: 49393 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 13.06.1964, Deň vzniku funkcie: 06.04.2016

Meno a priezvisko: Adreas Keller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Amsterdamerstr. 21, Názov obce: Vechta, PSČ: 49377 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 27.03.1978, Deň vzniku funkcie: 23.05.2012

Meno a priezvisko: Viktor Stang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pastors Kamp 18, Názov obce: Steinfeld, PSČ: 49439 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 16.10.1987, Deň vzniku funkcie: 04.12.2018

Meno a priezvisko: Mark William Miles, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ellington Ct 5316, Názov obce: Newburgh, PSČ: 47630 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 23.06.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019

Meno a priezvisko: Jason Kent Greene, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Deertrail Ct 6598, Názov obce: Newburgh, PSČ: 47630 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 21.04.1970, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne. V prípade, ak bolo vymenovaných viacero konateľov, konajú v mene Spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ podpisuje v mene Spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Szilvia Mikos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. SNP 862/7, Názov obce: Okoč, PSČ: 930 28 , Dátum narodenia: 26.09.1979, Deň vzniku funkcie: 17.08.2012

Meno a priezvisko: Jozef Kósa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 98/42, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 09.03.1970, Deň vzniku funkcie: 07.07.2017

Meno a priezvisko: Theo Behringer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehmgrubenweg 6, Názov obce: Bastheim-Rödles, PSČ: 97654 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 11.10.1965, Deň vzniku funkcie: 02.08.2007

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Na zastupovanie a podpisovanie za Spoločnosť je potrebný súhlasný prejav aspoň dvoch prokuristov. Každý prokurista podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: RPC Packaging Holdings B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bergweidedijk 1, Názov obce: Deventer, PSČ: 7418 AB , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 805630673

Výška vkladu: 5 889,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 889,000000 EUR

Obchodné meno/názov: RPC Verwaltungsgesellschaft B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bergweidedijk 1, Názov obce: Deventer, PSČ: 7418AB , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 806815255

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 21.09.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2006.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.07.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1