Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106615

OBCHODNÉ MENO: AGROSPOL JABLONOVÉ, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10596/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 14, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 47 003 855

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. reklamné a marketingové služby

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba

9. chov vybraných druhov zvierat

10. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

11. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Michálik, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 22.07.1985, Deň vzniku funkcie: 27.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Eva Majdúchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Šianec 3119/13, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 07.01.1967, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Roman Hamala, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 05 , Dátum narodenia: 23.07.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Chudo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 12985/9A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 20.12.1997, Deň vzniku funkcie: 29.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 971 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 971 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1971 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo ostatných akcionárov v zmysle stanov spoločnosti

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1