Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R106610

OBCHODNÉ MENO: Bence & Miracle s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54943/T

SÍDLO:  Názov obce: Kostolné Kračany 88, PSČ: 930 03 

IČO: 55 736 513

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

2. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

5. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačnohospodárskej povahy

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

14. Poskytovanie služieb osobného charakteru

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Finančný lízing

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Faktoring a forfaiting

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Vedenie účtovníctva

24. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

27. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gabriel Lelkes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ádorská ulica 717/36A, Názov obce: Ohrady, PSČ: 930 12 , Dátum narodenia: 20.02.1989, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v jej mene vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriel Lelkes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ádorská ulica 717/36A, Názov obce: Ohrady, PSČ: 930 12 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1