Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R106613

OBCHODNÉ MENO: STANIKE s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54940/T

SÍDLO:  Názov obce: Šoporňa 706, PSČ: 925 52 

IČO: 55 678 017

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

2. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

13. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

14. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislav Mikéci, Bydlisko: Názov obce: Šoporňa 706, PSČ: 925 52 , Dátum narodenia: 14.08.1991, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Mikéci, Bydlisko: Názov obce: Šoporňa 706, PSČ: 925 52 , Dátum narodenia: 14.08.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1