Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R106612

OBCHODNÉ MENO: MANNA-VJ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54941/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri železničnej stanici 2111, Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 

IČO: 55 719 473

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

7. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Juraj Végh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničné nám. 375/7, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 19.05.1956, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Meno a priezvisko: Ottó Losonc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná ulica 2110/18, Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 , Dátum narodenia: 30.09.1959, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti uvedie svoje meno, priezvisko, funkciu v spoločnosti a pripojí vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Végh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničné nám. 375/7, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 19.05.1956

Výška vkladu: 3 825,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 825,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ottó Losonc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná ulica 2110/18, Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 , Dátum narodenia: 30.09.1959

Výška vkladu: 2 925,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 925,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Doba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borovicová ulica 730/10, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 17.01.1970

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1