Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R106666

OBCHODNÉ MENO: SBS Južanka, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14245/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Svobodu 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 

IČO: 36 331 988

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

5. ochrana osoby

6. Maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v okolí

7. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

8. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

9. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému ")

10. vypracúvanie plánu ochrany

11. prenájom hnuteľných vecí

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Moško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 7735/31B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 05.09.1973, Deň vzniku funkcie: 08.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že za obchodné meno spoločnosti uvedú svoje meno a priezvisko a funkciu a pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Moško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 7735/31B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 05.09.1973

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 27.10.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1