Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R106662

OBCHODNÉ MENO: METALVIS SLOVAKIA, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1180/R

SÍDLO:  Názov obce: Považany 287, PSČ: 916 26 

IČO: 34 143 955

DEŇ ZÁPISU: 19.07.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

2. - sprostredkovanie obchodu

3. - prenájom nehnuteľností

4. - prenájom strojov, nástrojov, náradia

5. medzinárodná nákladná cestná doprava

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

7. skladovanie

8. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

9. počítačové služby

10. prenájom hnuteľných vecí

11. výroba jednoducých výrobkov z kovu

12. opracovanie kovu jenoduchým spôsobom

13. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

14. Rekreačné jazdenie na koni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Andrej Nerád, Bydlisko: Názov obce: Považany 479, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 23.07.1972, Deň vzniku funkcie: 14.01.2004

Meno a priezvisko: Miroslava Sedláčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cetuna 1369, Názov obce: Bzince pod Javorinou, PSČ: 916 11 , Dátum narodenia: 02.08.1976, Deň vzniku funkcie: 01.08.2023

Meno a priezvisko: Zuzana Nerádová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 479, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 28.09.1994, Deň vzniku funkcie: 01.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslava Sedláčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cetuna 1369, Názov obce: Bzince pod Javorinou, PSČ: 916 11 , Dátum narodenia: 02.08.1976

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrej Nerád, Bydlisko: Názov obce: Považany 479, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 23.07.1972

Výška vkladu: 7 967,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 967,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Nerádová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 479, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 28.09.1994

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 18.06.1996 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení ďaľších zmien a dodatkov. Stary spis: S.r.o. 6680

2. Dodatok č. l. k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2. k spoločenskej zmluve.

3. Zmena priezviska a bydliska spoločníčky Miroslavy Sedláčkovej, rod. Nerádovej.

4. Riadne valné zhromaždenie dňa 9.4.2001 schválilo prevod obchodných podielov, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. Riadne valné zhromaždenie dňa 22.5.2002 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve (zosúladenie so zák. č. 500/2001 Z.z.)

6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.3.2003 schválilo prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.4.2003. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.4.2003 schválilo Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1