Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R106653

OBCHODNÉ MENO: BAMIZOL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37610/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlužany 355, Názov obce: Podlužany, PSČ: 956 52 

IČO: 52 112 772

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Žaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 623/8, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 12.06.1988, Deň vzniku funkcie: 25.08.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Igaz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 622/7, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 21.04.1988, Deň vzniku funkcie: 25.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Igaz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 622/7, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 21.04.1988

Výška vkladu: 3 350,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Žaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 623/8, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 12.06.1988

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1