Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R106656

OBCHODNÉ MENO: Debt Collection Services s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40558/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 1, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 44 887 957

DEŇ ZÁPISU: 30.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. prieskum trhu a verejnej mienky,

3. reklamné a marketingové služby,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Těthal, Bydlisko: Názov obce: Blatnice pod Svatým Antonínkem 576, PSČ: 696 71 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.03.1969, Deň vzniku funkcie: 10.03.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k písomnému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AKIMO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , IČO 36 359 785

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.7.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.1.2010.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2011.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.02.2012.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného MORAT, s. r. o. na nové Debt Collection Services s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1