Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R106657

OBCHODNÉ MENO: DONER, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17691/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 16A/7281, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 759 341

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. výroba, predaj, montáž plastových okien a dverí

5. výroba, montáž sieťok proti hmyzu, parapetov, žalúzií

6. prenájom stavebných strojov a zariadení

7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

8. neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľných živností

11. prípravné práce k realizácii stavby

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Nemčko, Bydlisko: Názov obce: Slávnica 71, PSČ: 018 54 , Dátum narodenia: 28.05.1962, Deň vzniku funkcie: 29.03.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Nemčko, Bydlisko: Názov obce: Slávnica 71, PSČ: 018 54 , Dátum narodenia: 28.05.1962

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1