Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R106651

OBCHODNÉ MENO: A.V.K. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16611/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 7262/2A, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 352 861

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

4. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

5. organizačné a ekonomické poradenstvo

6. pohostinská činnosť

7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

8. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

9. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

10. počítačové spracovanie videozáznamov

11. fotografické služby

12. vydavateľská činnosť

13. kancelárske a sekretárske služby

14. upratovacie služby

15. prieskum trhu a verejnej mienky

16. výroba a predaj úžitkových, propagačných a upomienkových predmetov

17. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

18. faktoring a forfaiting

19. organizovanie kurzov, školení, seminárov, vzdelávacích podujatí

20. marketing a management

21. finančný a operatívny leasing

22. automatizované spracovanie dát

23. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Atalovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Lišku 40/14, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 01.07.1959, Deň vzniku funkcie: 01.04.2006

Meno a priezvisko: Jan Kohout, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 6587/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 27.06.1964, Deň vzniku funkcie: 01.04.2006

Meno a priezvisko: Zdenko Vranák, Bydlisko: Názov obce: Trenčianska Turná 813, PSČ: 913 21 , Dátum narodenia: 29.09.1966, Deň vzniku funkcie: 01.04.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja konatelia. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripoja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Atalovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Lišku 40/14, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 01.07.1959

Výška vkladu: 1 162,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR

Meno a priezvisko: Elena Atalovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 41, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 10.07.1958

Výška vkladu: 1 162,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jan Kohout, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 6587/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 27.06.1964

Výška vkladu: 1 162,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR

Meno a priezvisko: Alena Kohoutová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 6587/19, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 27.05.1961

Výška vkladu: 1 162,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zdenko Vranák, Bydlisko: Názov obce: Trenčianska Turná 813, PSČ: 913 21 , Dátum narodenia: 29.09.1966

Výška vkladu: 1 162,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR

Meno a priezvisko: Eva Vranáková, Bydlisko: Názov obce: Trenčianska Turná 813, PSČ: 913 21 , Dátum narodenia: 29.05.1964

Výška vkladu: 1 162,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1