Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R106649

OBCHODNÉ MENO: KROUP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45738/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 568/84, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 

IČO: 55 707 076

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. faktoring a forfaiting

7. služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno – hospodárskej povahy

8. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

12. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. mimoškolská vzdelávacia činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Kopecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 568/84, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 05.02.1982, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Kopecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 568/84, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 05.02.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1