Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R106726

OBCHODNÉ MENO: ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 14/L

SÍDLO:  Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 

IČO: 00 191 175

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1991

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych, potravinárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. - veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami

3. - veľkoobch.so poľ.strojmi vrátane prísl., náradia, poľ.trakt.

4. - veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi

5. - veľkoobch.s medziprod.rôzn.druhov agrochemikál., hnojivá, plas

6. - prenájom nehnuteľností

7. - výroba a opravy poľnohospodárskych strojov

8. - prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení

9. - výroba tovaru z papiera a lepenky

10. - veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

11. - predaj, údržba a oprava motor.vozidiel; predaj pohonných hmôt

12. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. mäsiarstvo

15. výroba mliečnych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Cyril Orčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plátenícka 90/74, Názov obce: Štefanov nad Oravou, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 14.10.1970, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavol Kuloštiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 159/112, Názov obce: Štefanov nad Oravou, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 01.04.1967, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jozef Klokočík, Bydlisko: Názov obce: Vasiľov 253, PSČ: 029 51 , Dátum narodenia: 21.11.1973, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Mária Medvecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hríbiky 111/11, Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 23.12.1958, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Mária Mrkvová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko 165/48, Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 03.05.1958, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jozef Puchel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Záhradami 212/9, Názov obce: Štefanov nad Oravou, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 24.05.1963, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jozef Sirota, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladina 662/13, Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 18.05.1950, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 625 472,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

z toho 50,- Eur vstupný vklad   664,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 14.12.1990 v zmysle zákona o poľnohospodárskom družstevníctve, schválením a prijatím stanov družstva. Členská schôdza konaná dňa 26.3. 1991 schválila nové stanovy v súlade so Zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

2. Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 4.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 51

3. Na členskej schôdzi konanej dňa 08.03.1996 bola schválená zmena stanov.

4. Na členskej schôdzi konanej dňa 19.3. 1999 bola schválená zmena stanov.

5. Na členskej schôdzi konanej dňa 18.3. 2000 bola schválená zmena stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1