Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R106721

OBCHODNÉ MENO: KOUEX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70264/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 2216/15, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 51 749 700

DEŇ ZÁPISU: 07.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Matejovie, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbrava 10, Názov obce: Dúbrava, PSČ: 032 12 , Dátum narodenia: 26.12.1968, Deň vzniku funkcie: 07.06.2018

Meno a priezvisko: Hedviga Matejovie, Bydlisko: Názov obce: Dúbrava 563, PSČ: 032 12 , Dátum narodenia: 18.02.1971, Deň vzniku funkcie: 09.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Matejovie, Bydlisko: Názov obce: Dúbrava 10, PSČ: 032 12 , Dátum narodenia: 26.12.1968

Výška vkladu: 76 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 76 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: Hedviga Matejovie, Bydlisko: Názov obce: Dúbrava 563, PSČ: 032 12 , Dátum narodenia: 18.02.1971

Výška vkladu: 51 200,000000 EUR, Rozsah splatenia: 51 200,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   128 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   128 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1