Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R106723

OBCHODNÉ MENO: SPF event s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71545/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičné námestie 1141, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 52 134 342

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Vedenie účtovníctva

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Fotografické služby

8. Administratívne služby

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej služby

10. Príprava kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Vokurek, Bydlisko: Názov obce: Mojš 393, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 12.06.1982, Deň vzniku funkcie: 26.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému alebbo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SOPHISTIC Pro finance, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičné námestie 1141, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , IČO 47 008 181

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1