Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R106719

OBCHODNÉ MENO: GROLOS Pezinok, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82726/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myslenická 1, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 55 633 099

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Opravy pracovných strojov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

4. Vedenie účtovníctva

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Fatul, Bydlisko: Názov obce: Rakovo 198, PSČ: 038 42 , Dátum narodenia: 26.02.1972, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

Meno a priezvisko: Stanislav Fatul, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukovinská 7643/18A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 06.07.1973, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

Meno a priezvisko: Samuel Fatul, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukovinská 7643/18A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 09.10.2003, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Fatul, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukovinská 7643/18A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 06.07.1973

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Samuel Fatul, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukovinská 7643/18A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 09.10.2003

Výška vkladu: 1 200,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 200,000000 EUR

Obchodné meno/názov: GROLOS, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Rakovo 204, PSČ: 038 42 , IČO 45 340 901

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1