Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R106718

OBCHODNÉ MENO: FATRA SOLAR, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82129/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 342/47, Názov obce: Turčianska Štiavnička, PSČ: 038 51 

IČO: 55 343 171

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

5. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

8. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Vedenie účtovníctva

13. Poskytovanie služieb osobného charakteru

14. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

21. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

22. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

23. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Prípravné práce k realizácii stavby

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. Kovoobrábanie

29. Zámočníctvo

30. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ľubomír Kubis, Bydlisko: Názov obce: Malý Čepčín 82, PSČ: 038 45 , Dátum narodenia: 20.09.1971, Deň vzniku funkcie: 17.05.2023

Meno a priezvisko: Ján Sliacky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 573/41, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 21.06.1980, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Kubis, Bydlisko: Názov obce: Malý Čepčín 82, PSČ: 038 45 , Dátum narodenia: 20.09.1971

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Sliacky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 573/41, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 21.06.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1