Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R106710

OBCHODNÉ MENO: Ako-investovať s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 69872/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičné námestie 1141, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 48 086 681

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. vydavateľská činnosť

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. administratívne služby

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Virdzek, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3216/11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 22.08.1982, Deň vzniku funkcie: 12.07.2017

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Vokurek, Bydlisko: Názov obce: Mojš 393, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 12.06.1982, Deň vzniku funkcie: 01.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Virdzek, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3216/11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 22.08.1982

Výška vkladu: 1 875,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 875,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SOPHISTIC Pro finance, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičné námestie 1141, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , IČO 47 008 181

Výška vkladu: 5 625,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 625,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 27.02.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2017.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.07.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SportsInteractive s.r.o. na Ako-investovať s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1