Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R106709

OBCHODNÉ MENO: Advokátska kancelária JUDr. Peter Kvak, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65510/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 18, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 50 304 267

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona o advokácii

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Kvak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 670/64, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 31.03.1987, Deň vzniku funkcie: 20.04.2016

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 670/64, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 11.08.1987, Deň vzniku funkcie: 01.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti je každý konateľ oprávnený konať samostatne. Konateľ podpisuje v mene Spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Kvak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 670/64, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 31.03.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 670/64, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , Dátum narodenia: 11.08.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1