Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R106703

OBCHODNÉ MENO: JERSI s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83080/L

SÍDLO:  Názov obce: Kľače 43, PSČ: 013 19 

IČO: 55 740 707

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Sýkora, Bydlisko: Názov obce: Kľače 43, PSČ: 013 19 , Dátum narodenia: 07.10.1994, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Sýkora, Bydlisko: Názov obce: Kľače 43, PSČ: 013 19 , Dátum narodenia: 07.10.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1