Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R106706

OBCHODNÉ MENO: Now Construction s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83085/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzávoz 3240, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 55 721 494

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

5. Dizajnérske činnosti

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

12. Administratívne práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: WOOSUNG CHOI, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeonggwan 1-ro, Jeonggwan-eup, Gijang-gun 18, Názov obce: Busan, Štát: Kórejská Republika , Dátum narodenia: 25.11.1970, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a slovu konateľ pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: NOW CONSTRUCTION CO., LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 912 Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si 267, Názov obce: Gyeonggi-do, Štát: Kórejská Republika , Iné identifikačné číslo: 120111-1250282

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1