Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R106705

OBCHODNÉ MENO: NIXIO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83083/L

SÍDLO:  Názov obce: Čimhová 12, PSČ: 027 12 

IČO: 55 698 247

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Čistiace a upratovacie služby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

8. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

12. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

19. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahy

20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

22. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

23. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

24. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

25. Vedenie účtovníctva

26. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Oles, Bydlisko: Názov obce: Čimhová 12, PSČ: 027 12 , Dátum narodenia: 20.12.1990, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Oles, Bydlisko: Názov obce: Čimhová 12, PSČ: 027 12 , Dátum narodenia: 20.12.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1