Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R106700

OBCHODNÉ MENO: Armor Element s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83082/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 55 746 586

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Vedenie účtovníctva

10. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

11. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

13. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

15. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Rudolf Slezák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rőntgenova 1176/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.03.1990, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Rudolf Slezák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rőntgenova 1176/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.03.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1