Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106834

OBCHODNÉ MENO: SWAN KE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10384/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 3/A, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 36 184 641

DEŇ ZÁPISU: 01.06.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom a požičiavanie zariadení výpočtovej, komunikačnej, kancelárskej, audiovizuálnej, telekomunikačnej, meracej, regulačnej, automatizačnej techniky

2. - sprostredkovanie predaja nehnuteľností

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - reklamná a propagačná činnosť

5. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania

6. poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET bez využívania obmedzených zdrojov

7. zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, na zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prenos dát

8. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

9. navrhovanie, vývoj, výroba, montáž, servis, konfigurácia, zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej, komunikačnej, kancelárskej, audiovizuálnej, telekomunikačnej, meracej, regulačnej rádiovej a automatizačnej techniky

10. automatizované spracovanie dát

11. leasing spojený s financovaním

12. výstavnická činnosť

13. poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/

14. účtovníctvo a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľných živností

15. organizovanie kurzov, školení a seminárov

16. školiaca činnosť v rozsahu voľných živností

17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

18. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

19. inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

20. uskutočnenie stavieb a ich zmien

21. prípravné práce k realizácii stavby

22. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eva Bartoššíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švábska 14584/4A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 11.02.1974, Deň vzniku funkcie: 30.04.2015

Meno a priezvisko: Ing. Ján Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vinicami 2331/13, Názov obce: Košice - mestská časť Vyšné Opátske, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 06.03.1977, Deň vzniku funkcie: 08.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti sú oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať vždy obaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vinicami 2331/13, Názov obce: Košice - mestská časť Vyšné Opátske, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 06.03.1977

Výška vkladu: 20 747,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 747,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SWAN, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landerova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 35 680 202

Výška vkladu: 82 986,000000 EUR, Rozsah splatenia: 82 986,000000 EUR

Meno a priezvisko: Richard Wiliam Černík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovce 119, Názov obce: Kráľovce, PSČ: 044 44 , Dátum narodenia: 10.07.1997

Výška vkladu: 62 239,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 62 239,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   165 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   165 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SWAN SNV, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 3/A, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , IČO 47 494 948

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 118/98, Nz 107/98 zo dňa 28.4.1998 podľa zákona č. 513/91 Zb.v znení zák.č.11/98 Z.z.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.12.2002.

3. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Extel plus, s.r.o. Sídlo: Pražská 2, 040 11 Košice IČO: 36 206 806

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1