Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106835

OBCHODNÉ MENO: TERVPLAN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26749/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičná 3, Názov obce: Košice-Barca, PSČ: 040 17 

IČO: 45 952 248

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce

8. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera vykonávaná na základe autorizácie v kategórii inžinier pre statiku stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Attila Csáji, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstania Českého Ľudu 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 28.02.1979, Deň vzniku funkcie: 10.12.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Attila Csáji, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičná 154/3, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 28.02.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1