Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106837

OBCHODNÉ MENO: Vzdelávací inštitút Košice s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52655/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dominikánske námestie 6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 54 106 010

DEŇ ZÁPISU: 14.10.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Vedenie účtovníctva

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Administratívne služby

12. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

14. Služby požičovní

15. Informačná činnosť

16. Verejné obstarávanie

17. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dr.h.c. PhDr. Marcel Orenič, PhD., DBA, LL.D., DSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 427/5, Názov obce: Michaľany, PSČ: 076 14 , Dátum narodenia: 07.06.1996, Deň vzniku funkcie: 14.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dr.h.c. PhDr. Marcel Orenič, PhD., DBA, LL.D., DSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 427/5, Názov obce: Michaľany, PSČ: 076 14 , Dátum narodenia: 07.06.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1