Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106830

OBCHODNÉ MENO: REMOZA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49805/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 29, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 36 763 764

DEŇ ZÁPISU: 11.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zámočníctvo

2. zváračské a paličské práce

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu živnosti voľnej

4. sprostredkovanie služieb v strojárstve, stavebníctve

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod

7. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

8. pohostinská činnosť

9. prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)

10. prenájom strojov a technických zariadení, motorových vozidiel, potrieb pre domácnosť

11. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

12. prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie

13. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie požiarnej techniky (hasiace prístroje, EPS, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia)

14. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

15. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov

16. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

18. práce vykonávané strojnými mechanizmami

19. prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch (garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností)

20. maliarske, natieračské a sklenárske práce

21. montáž sadrokartónu montáž sadrokartónových podhľadov a priečok

22. kladenie zámkovej dlažby - vonkajších dlažieb

23. vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním

24. obkladanie stien suchým spôsobom

25. spracovanie prírodného kameňa - lámaním, štiepením, drvením, triedením

26. armovacie práce

27. montáž a demontáž lešení

28. príprava debnenia pre základy

29. montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických zariadení

30. osadzovanie okien a dverí

31. výroba drevených obalov

32. sušenie a impregnácia dreva

33. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva

34. piliarska výroba, pilčícke práce

35. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

36. výroba nožiarskeho tovaru, zámkov a kovaní, drôteného tovaru, kovových obalov

37. mechanická úprava kovov a plechov (natieranie, ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)

38. povrchová úprava kovov v rozsahu živnosti voľnej

39. montáž a demontáž bezpečnostných dverí (jedno až dvojbodové)

40. umývanie motorových vozidiel

41. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie oceľových konštrukcií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Ňakat, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ličartovce 240, Názov obce: Ličartovce, PSČ: 082 03 , Dátum narodenia: 30.01.1979, Deň vzniku funkcie: 03.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Kapko, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremnická 1479/58, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 18.07.1990

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 04.06.2021 bola predaná časť podniku spoločnosti REMOZA s.r.o., so sídlom Hrnčiarska 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 763 764 spoločnosti REMOZA SERVICES, s.r.o. so sídlom Hrnčiarska 29, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 256 573.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1