Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106829

OBCHODNÉ MENO: PS advisors, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53614/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 1037/15, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 

IČO: 54 437 431

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských vied

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Adrián Popovič, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 1037/15, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 11.12.1991, Deň vzniku funkcie: 25.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Adrián Popovič, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 1037/15, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 11.12.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1