Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106822

OBCHODNÉ MENO: M FAM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4032/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Košarisku 28, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 31 683 347

DEŇ ZÁPISU: 05.01.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba kovov a kovových výrobkov

2. výroba jednoduchých mechanických strojov a prístrojov

3. mechanické jednoduché zostavovanie hotových dielov (jednotlivých výrobkov) do väčších celkov a zostavovanie nových mechanických výrobkov

4. prevádzkovanie zábavných, hracích prístrojov a zariadení (mimo výherných hracích automatov)

5. obchodná činnosť v oblasti: priemyselný tovar, textil, odevy a konfekcia, obuv, športové potreby, kozmetika, drogistický tovar, drevo, nábytok, kožená galantéria, potraviny, kvety, motorové vozidlá, výpočtová a reprodukčná technika, spotrebná a priemyselná elektronika, nerastné suroviny, výrobky so železa a ocele, stavebniny a stavebné konštrukčné materiály a prvky, biliardové stoly

6. sprostredkovanie v oblasti obchodu

7. montáž, servis, prenájom a prevádzkovanie biliardových stolov

8. nákup, predaj a prenájom nehnuteľností

9. činnosť realitnej kancelárie

10. sprostredkovanie v oblasti služieb

11. obstaranie predaja stravných poukážok a služby spojené s obstarávaním stravných poukážok

12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností

14. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

15. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

16. výroba dreveného paliva

17. podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi

18. spracovanie biomasy

19. výroba drevených brikiet, drevených peliet a drevnej štiepky

20. výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW

21. výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, pričom ide o výrobu elektriny v malých vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach na využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy

22. výroba plynu z bioplynu

23. výroba plynu z biomasy

24. výroba a rozvod tepla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Moňok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Košarisku 1773/28, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 04.01.1959, Deň vzniku funkcie: 05.01.1994

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Dopirák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 2360/17C, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 22.03.1988, Deň vzniku funkcie: 10.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Moňok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Košarisku 1773/28, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 04.01.1959

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 235607594949, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 04.08.2023

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Fio banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Celnici 1028/10, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11721 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 618 58 374

Obchodné meno/názov: osobnyudaj.sk, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , IČO 50 528 041

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 235607594949, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 04.08.2023

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Fio banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V celnici 1028/10, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11721 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 618 58 374

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1993 v súlade s ust. § 105 a násl. Obch. zák.

2. DOPLNOK č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1997. Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve z dňa 30.7.1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.

3. Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1999.

4. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1