Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106828

OBCHODNÉ MENO: pizza & more s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45087/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 8, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 52 061 264

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prevádzkovanie výdajne stravy

2. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

3. Donášková služba

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Finančný lízing

7. Faktoring a forfaiting

8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

13. Vedenie účtovníctva

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Administratívne služby

17. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

18. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Prípravné práce k realizácii stavby

22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

23. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Erik Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 2863/1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 19.06.1988, Deň vzniku funkcie: 24.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Erik Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 2863/1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 19.06.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný úrad Košice rozhodnutím č. OU-KE-OZP1-2023/013760-3 zo dňa 30.3.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.5.2023 zrušil živnostenské oprávnenie spoločnosti pizza & more s.r.o., Jantárová 8, Košice - mestská časť Juh 040 01 na vykonávanie živnosti: Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1