Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106823

OBCHODNÉ MENO: Mestské lesy Krompachy s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20631/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maurerova ulica 945/29, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 

IČO: 43 775 578

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. lesníctvo

2. poľnohospodárstvo

3. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva - porez dreva, piľčícke práce, približovanie dreva, manipulácia s drevom, čistenie lesa

4. čistenie priekop lesných ciest

5. zimná a letná údržba lesných ciest

6. odvodňovanie lesných ciest

7. výkup lesných plodín

8. píliarska výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie, nátery a morenie dreva

9. spracovanie drevnej triesky, pilín a ďalších drevných a celulóznych materiálov a hmôt

10. prenájom strojov a mechanizmov

11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

13. činnosť odborného lesného hospodára

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Sajdák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 2192/7, Názov obce: Spišské Vlachy, PSČ: 053 61 , Dátum narodenia: 01.07.1988, Deň vzniku funkcie: 24.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná vždy konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Krompachy , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 1, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , IČO 00 329 282

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Igor Jendruch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 1054/2, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , Dátum narodenia: 09.12.1957, Deň vzniku funkcie: 19.03.2019

Meno a priezvisko: Radovan Ďorko, Bydlisko: Názov obce: Krompachy 0, PSČ: 053 42 , Dátum narodenia: 21.05.1971, Deň vzniku funkcie: 19.03.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1