Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106826

OBCHODNÉ MENO: M-P-S, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19680/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 15, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 36 764 957

DEŇ ZÁPISU: 14.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti

5. prenájom hnuteľných vecí

6. finančný a operatívny leasing

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla

8. oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov, triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

9. výroba technických zariadení elektrických v rozsahu: E4.1 elektrické rozvádzače do 1000 V, triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

10. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

11. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

12. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

17. počítačové služby

18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Zuzana Sabolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 7, Názov obce: Svidník, PSČ: 089 01 , Dátum narodenia: 02.09.1987, Deň vzniku funkcie: 16.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Zuzana Sabolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 7, Názov obce: Svidník, PSČ: 089 01 , Dátum narodenia: 02.09.1987

Výška vkladu: 22 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 22 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  22 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  22 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Z dôvodu písomného oznámenia o ukončení prevádzkovania technickej služby a odovzdaní licencie číslo PT 000834, oprávnenie prevádzkovať technickú službu zaniklo dňom 2.1.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1