Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106820

OBCHODNÉ MENO: KANSEL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19058/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Ladislava 115, Názov obce: Košice, PSČ: 040 14 

IČO: 36 709 140

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu

4. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti

5. zásielkový predaj

6. baliace činnosti

7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. reklamná, propagačná činnosť

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. marketing a manažment

12. vydavateľská činnosť

13. výroba grafických návrhov, inzerátov spracovaných pomocou počítačov

14. výroba, požičiavanie, distribúcia audio a videozáznamov na základe zmluvy s autorom

15. neverejné skladovanie

16. návrh, správa, inštalácia a údržba počítačových sietí

17. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

18. automatizované spracovanie dát

19. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

20. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača

21. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

22. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. finančný leasing

24. faktoring a forfaiting

25. prevádzkovanie galérií

26. technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností

27. spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností

28. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

29. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

30. vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora

31. reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače so súhlasom autora

32. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

33. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

34. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

35. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Milan Lesňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Ladislava 471/115, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 22.02.1980, Deň vzniku funkcie: 25.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Lesňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Ladislava 471/115, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 10.07.1980

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1