Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106813

OBCHODNÉ MENO: DRIMPEX, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15768/V

SÍDLO:  Názov obce: Košická Belá 101, PSČ: 044 65 

IČO: 36 587 338

DEŇ ZÁPISU: 18.12.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

2. výroba píliarska a impregnácia dreva

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Dudlák, Bydlisko: Názov obce: Košická Belá 101, PSČ: 044 65 , Dátum narodenia: 31.10.1966, Deň vzniku funkcie: 18.12.2004

Meno a priezvisko: Bartosz Piotr Flis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chabrowa 15, Názov obce: Głogów Małopolski, PSČ: 36 060 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 06.03.1987, Deň vzniku funkcie: 04.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Dudlák, Bydlisko: Názov obce: Košická Belá 101, PSČ: 044 65 , Dátum narodenia: 31.10.1966

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Bartosz Piotr Flis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chabrowa 15, Názov obce: Głogów Małopolski, PSČ: 36 060 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 06.03.1987

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 23.01.2014

UKONČENIE KONKURZNÉHO KONANIA

Ukončenie konkurzného konania - dátum: 20.02.2018

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 31K/75/2013-102 zo dňa 15.1.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DRIMPEX, spol. s r.o., 044 65 Košická Belá 101 a za správcu podstaty menoval TETRA INSOL VENCY, k.s.

2. Uznesením Okresného súdu Košice I 31K/75/2013-1139 zo dňa 20. júla 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2018 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach 2CoKR/41/2017 zo dňa 12. januára 2018 bol zrušený konkurz na majetok danej spoločnosti pre nespĺňanie predpokladov na konkurz.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1