Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106815

OBCHODNÉ MENO: EUROLIFT spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13997/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2141/5, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 

IČO: 36 571 075

DEŇ ZÁPISU: 27.05.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: Aa - žeriavy a zdvíhadlá Ac- výťahy Ba - žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane Bi - zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena

2. inžinierska činosť a súvisiace technické poradenstvo

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

5. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

6. reklamné činnosti

7. výskum trhu a verejnej mienky

8. sekretárske služby

9. preklady a tlmočenie

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

12. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

13. prípravné práce pre stavby - zemné, búracie a výkopové práce

14. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva

15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

16. organizovanie kurzov, školení a seminárov

17. uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Fuchs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2141/5, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 14.02.1979, Deň vzniku funkcie: 27.05.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Fuchs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 2141/5, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 14.02.1979

Výška vkladu: 12 614,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 12 614,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 614,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 614,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.2003 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.2.2004.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1