Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106817

OBCHODNÉ MENO: GALASAN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35866/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenskej jednoty 1776/8, Názov obce: Košice-Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 47 773 626

DEŇ ZÁPISU: 23.05.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Prevádzkovanie výdajne stravy

12. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

14. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Administratívne služby

16. Reklamné a marketingové služby

17. Faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jindřich Bednář, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Řeznická 672/1, Názov obce: Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 03.05.1991, Deň vzniku funkcie: 20.02.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jindřich Bednář, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Řeznická 672/1, Názov obce: Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 03.05.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Oznámenie Mestského súdu Košice sp. zn. 88CbR/14/2023 o začatí konania o zrušení spoločnosti GALASAN s.r.o., Slovenskej jednoty 1776/8, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 47 773 626. Deň začatia konania o zrušení spoločnosti: 27.08.2023

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1