Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106809

OBCHODNÉ MENO: Catalycon Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57303/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 10, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 36 454 117

DEŇ ZÁPISU: 23.01.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. faktoring a forfaiting

7. prenájom hnuteľných vecí

8. administratívne služby

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. vedenie účtovníctva

11. reklamné a marketingové služby

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michael Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykovo náměstí 138, Názov obce: Bělá pod Bezdězem, PSČ: 29421 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.04.1990, Deň vzniku funkcie: 04.07.2023

Meno a priezvisko: Rostislav Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykovo náměstí 90, Názov obce: Bělá pod Bezdězem, PSČ: 29421 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.08.1966, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CATALYCON s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmonická 1384/13, Názov obce: Stodůlky, Praha 5, PSČ: 158 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 25 407 627

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michael Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykovo náměstí 138, Názov obce: Bělá pod Bezdězem, PSČ: 29421 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.04.1990

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, uzavretou dňa 16.12. 1997 podľa zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 19.6.1998 k spoločenskej zmluve spísaný v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.4.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1