Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106805

OBCHODNÉ MENO: Avia Green s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56763/V

SÍDLO:  Názov obce: Blažice 132, PSČ: 044 16 

IČO: 55 407 510

DEŇ ZÁPISU: 13.05.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

11. Vedenie účtovníctva

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Staňo, Bydlisko: Názov obce: Blažice 132, PSČ: 044 16 , Dátum narodenia: 10.02.1966, Deň vzniku funkcie: 13.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Staňo, Bydlisko: Názov obce: Blažice 132, PSČ: 044 16 , Dátum narodenia: 10.02.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1