Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106804

OBCHODNÉ MENO: Archetype s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42304/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Kukučína 1804/6, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 51 112 442

DEŇ ZÁPISU: 21.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb v rozsahu: Architektúra a urbanizmus

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. Výkon činnosti stavbyvedúceho

4. Výkon činnosti stavebného dozoru

5. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

6. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba,

8. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. Dizajnérske činnosti

17. Fotografické služby

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch. Richard Weiss, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Kukučína 1804/6, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 21.01.1971, Deň vzniku funkcie: 21.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Richard Weiss, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Kukučína 1804/6, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 21.01.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1