Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R106808

OBCHODNÉ MENO: BUSINESS STEEL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37588/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železiarenská 488/37, Názov obce: Košice-Šaca, PSČ: 040 15 

IČO: 48 192 953

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Finančný leasing

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Faktoring a forfaiting

7. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. Administratívne služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Skladovanie

12. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

16. Reklamné a marketingové služby

17. Prieskum trhu a verejnej mienky

18. Počítačové služby

19. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Vedenie účtovníctva

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

23. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

24. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

25. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

26. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

27. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

28. Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení

29. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

30. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

31. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

32. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

33. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

34. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

35. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Richard Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železiarenská 488/37, Názov obce: Košice-Šaca, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 09.01.1993, Deň vzniku funkcie: 30.06.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richard Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železiarenská 488/37, Názov obce: Košice-Šaca, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 09.01.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 30.7.2023 bolo Mestským súdom Košice začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp. zn. 28CbR/24/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1