Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R106799

OBCHODNÉ MENO: MEGUMI s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57687/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklepárska 401/4A, Názov obce: Košice - mestská časť Poľov, PSČ: 040 15 

IČO: 55 717 608

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

2. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

3. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

4. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

5. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

6. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

7. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

8. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

9. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

12. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

13. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

19. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

22. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

23. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

24. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

25. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

26. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

27. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

28. Verejné obstarávanie

29. Vedenie účtovníctva

30. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

31. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

32. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

33. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

34. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

35. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

36. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

37. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

38. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

39. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

40. Čistiace a upratovacie služby

41. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

42. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

43. Prevádzkovanie jaslí

44. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

45. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

46. Poskytovanie sociálnych služieb

47. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

48. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

49. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

50. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

51. Poskytovanie služieb osobného charakteru

52. Pravidelná kontrola detského ihriska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marek Dragun, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklepárska 401/4A, Názov obce: Košice - mestská časť Poľov, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 17.07.1975, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Meno a priezvisko: Martina Dragunová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklepárska 401/4A, Názov obce: Košice - mestská časť Poľov, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 10.06.1975, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Dragun, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklepárska 401/4A, Názov obce: Košice - mestská časť Poľov, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 17.07.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martina Dragunová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklepárska 401/4A, Názov obce: Košice - mestská časť Poľov, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 10.06.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1