Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R106794

OBCHODNÉ MENO: EMPULZ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57686/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 161, Názov obce: Valaliky, PSČ: 044 13 

IČO: 55 722 440

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

17. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

19. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

20. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Steško, Bydlisko: Názov obce: Vyšný Mirošov 160, PSČ: 090 11 , Dátum narodenia: 07.07.1993, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Steško, Bydlisko: Názov obce: Vyšný Mirošov 160, PSČ: 090 11 , Dátum narodenia: 07.07.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1