Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R106797

OBCHODNÉ MENO: MAXAT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57678/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 2, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 

IČO: 55 713 343

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

2. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

3. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

4. Výroba koksu a rafinovaných produktov

5. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

6. Výroba výrobkov z gumy a plastov

7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

8. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

9. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

10. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátene prípojného vozidla

18. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

19. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

20. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

21. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačnohospodárskej povahy

23. Faktoring a forfaiting

24. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

25. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

26. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

27. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

28. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislav Symonov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milosrdenstva 453/28, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.08.1983, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Symonov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Milosrdenstva 453/28, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.08.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1