Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R106802

OBCHODNÉ MENO: SKM a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1808/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 5, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 55 727 514

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

4. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

5. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Martin Kochan, Bydlisko: Názov obce: Ďačov 97, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 30.09.1991, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Člen štatutárneho orgánu koná samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Nicolau Karoly Herendy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Itapimirum street 915 apt. 142B, Názov obce: São Paulo, PSČ: 05716-090 , Štát: Brazílska federatívna republika , Dátum narodenia: 27.01.1961, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Meno a priezvisko: George Attila Herendy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ministro Edgard Romero Street 361 apt. 201, Názov obce: São Lourenço, PSČ: 37470-000 , Štát: Brazílska federatívna republika , Dátum narodenia: 10.02.1958, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Meno a priezvisko: Kinga Emese Tumbász, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beco Rocha da Barquinha 1, Názov obce: Sesimbra, PSČ: 2970-092 , Štát: Portugalská republika , Dátum narodenia: 27.04.1956, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 002,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 002,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 002,000000 EUR

AKCIE

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  4 167,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1