Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106759

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Kosihovce

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 201/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kosihovce , Názov obce: Čebovce, PSČ: 991 25 

IČO: 31 628 575

DEŇ ZÁPISU: 09.05.1995

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. - výroba kŕmnych zmesí

3. - výroba a plnenie vína

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

6. poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a stavebnými mechanizmami

7. vnútroštátna nákladná cestná doprava

8. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Iveta Filipová, Bydlisko: Názov obce: Kosihovce 286, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 27.04.1970, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Igor Fabian, Bydlisko: Názov obce: Kosihovce 127, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 25.02.1984, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ladislav Ďorď, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Parlagu 463/5, Názov obce: Čebovce, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 05.10.1960, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Monika Szabová, Bydlisko: Názov obce: Kosihovce 175, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 25.02.1970, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Terézia Bevízová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopisková 437/7, Názov obce: Nenince, PSČ: 991 26 , Dátum narodenia: 17.01.1962, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Spôsob konania v mene družstva: Družstvo zastupuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: Perla Košíková, Bydlisko: Názov obce: Kosihovce 277, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 24.09.1965, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Meno a priezvisko: Alena Baltová, Bydlisko: Názov obce: Kosihovce 123, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 02.10.1972, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Meno a priezvisko: Beata Ludrovanová, Bydlisko: Názov obce: Kosihovce 29, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 27.03.1972, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018

Meno a priezvisko: Igor Balta, Bydlisko: Názov obce: Kosihovce 123, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 26.10.1969, Deň vzniku funkcie: 03.12.2020

Meno a priezvisko: Katarína Ludrovanová, Bydlisko: Názov obce: Kosihovce 13, PSČ: 991 25 , Dátum narodenia: 24.11.1970, Deň vzniku funkcie: 01.08.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 197,437430 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

u fyzickej osoby  6,638784 EUR

u právnickej osoby  1 659,695944 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené na základe ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 24.4.1995 podľa § 224 a nasl. z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 555

2. . Zapisuje sa zmena člena predstavenstva v zmysle uznesenia členskej schôdze zo dňa 31.3.1998.

3. . Zapisuje sa úplné znenie stanov, vyhotovené dňa 30.4.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1