Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106765

OBCHODNÉ MENO: Yxinn s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10535/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšovce 445, Názov obce: Jelšovce, PSČ: 951 43 

IČO: 36 638 811

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných činností

2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných činností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. reklamná a propagačná činnosť

5. upratovacie služby

6. prenájom nehnuteľností

7. prevádzkovanie zariadení služiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

10. lektorská činnosť v rozsahu voľných živností

11. faktoring a forfaiting

12. prenájom strojov a prístrojov

13. kancelárske práce

14. automatizované spracovanie dát

15. prieskum trhu a verejnej mienky

16. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Erik Lajtman, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšovce 445, Názov obce: Jelšovce, PSČ: 951 43 , Dátum narodenia: 15.01.1973, Deň vzniku funkcie: 15.02.2008

Meno a priezvisko: MUDr. Innet Lajtmanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšovce 445, Názov obce: Jelšovce, PSČ: 951 43 , Dátum narodenia: 11.02.1973, Deň vzniku funkcie: 05.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Erik Lajtman, PhD., MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšovce 445, Názov obce: Jelšovce, PSČ: 951 43 , Dátum narodenia: 15.01.1973

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Innet Lajtmanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšovce 445, Názov obce: Jelšovce, PSČ: 951 43 , Dátum narodenia: 11.02.1973

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1